Báo giá

Báo Giá

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ 2022

Bảng giá dịch vụ sửa chữa ô tô 2022 tại Gara An Phát Auto

CÔNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ

 1. Công bảo dưỡng cấp 5.000 km xe SEDAN (theo bảng chi tiết nội dung công việc cho từng số Km bảo dưỡng) và không bao gồm vật tư dầu, nước làm mát 450,000
 2. Công bảo dưỡng cấp 5.000 xe SUV (theo bảng chi tiết nội dung công việc cho từng số Km bảo dưỡng) và không bao gồm vật tư dầu, nước làm mát 600,000
 3. Công bảo dưỡng cấp 20.000 km (cấp trung bình lớn, bảng chi tiết công việc và không bao gồm vật tư, dầu, nước mát) xe Sedan 800,000
 4. Công bảo dưỡng cấp 20.000 km (cấp trung bình lớn, cấp trung bình lớn, bảng chi tiết công việc và không bao gồm vật tư, dầu, nước mát) xe SUV 1,000,000
 5. Công bảo dưỡng cấp 30.000 km (cấp bảo dưỡng lớn, bảng chi tiết công việc và không bao gồm vật tư, dầu, nước mát) xe SUV  1,400,000
 6. Công bảo dưỡng cấp 30.000- 60.000 km (cấp bảo dưỡng lớn, bảng chi tiết công việc và không bao gồm vật tư, dầu, nước mát) xe SUV  1,600,000
 7. Công bảo dưỡng chế hoà khí chỉnh máy + vật liệu bảo dưỡng 650,000
 8. Công bảo dưỡng họng hút gió ,chỉnh máy + vật liệu bảo dưỡng 550,000
 9. Công bảo dưỡng bướm ga, chỉnh máy + vật liệu bảo dưỡng 450,000
 10. Công bảo dưỡng cụm bướm ga, thông súc tubô, hiệu chỉnh máy + vật liệu bảo dưỡng  750,000
 11. Công bảo dưỡng van không tải + hiệu chỉnh máy 450,000
 12. Công bảo dưỡng van tuần hoàn khí xả + hiệu chỉnh máy 450,000
 13. Công bảo dưỡng van điều khiển TURBO +hiệu chỉnh máy  450,000
 14. Vệ sinh cảm biến đo gió + hiệu chỉnh máy  400,000
 15. Tháo vệ sinh họng hút + dung dịch 250,000
 16. Vệ sinh bugi 4 máy (không tháo cổ hút) 200,000
 17. Vệ sinh bugi 6 máy (tháo cổ hút) 500,000
 18. Bảo Dưỡng đenco (hoặc thay phớt) 300,000
 19. Thông súc két nước (không tháo) + dung dich làm sạch  550,000
 20. Thông súc két nước (tháo két nước ra ngoài) 850,000
 21. Tháo hàn két nước thông súc 900,000
 22. Thông súc kim phun (dùng máy) + dung dịch 400,000
 23. Tháo lắp kiểm tra kim phun, bơm cao áp (loại bơm không cân ) 1,000,000
 24. Tháo lắp cân kim phun (động cơ 4 máy 600,000
 25. Tháo lắp cân kim phun (động cơ 6 máy)  800,000
 26. Tháo lắp bơm cao áp (không phải tháo cam)  500,000
 27. Tháo lắp bơm cao áp (phải tháo cam)  850,000
 28. Tháo, lắp cân bơm cao áp 850,000
 29. Thông súc thùng xăng hoặc thùng dầu  450,000
 30. Tăng chỉnh dây curoa, ngoài/1dây 50,000
 31. Tháo lắp động cơ, bảo dưỡng vệ sinh máy chỉ tháo nắp supáp, đáy các te (không bao gồm vật tư).
 32. Các động cơ khác tương đương với 70% công đại tu cùng loại 3,500,000

CHUẨN ĐOÁN – CÀI ĐẶT BẰNG THIẾT BỊ

 1. Dùng máy scan xoá lỗi động cơ/hộp số 450,000
 2. Đo thử nồng độ khí xả 350,000
 3. Kiểm tra cài đặt chế độ không tải  450,000
 4. Dùng máy Scaner lập trình lại hệ thống  650,000
 5. Cài đặt lại chìa khoá/điều khiển từ  650,000
 6. Xóa lỗi đèn túi khí 350,000
 7. Xóa lỗi, cài đạt hệ thống chống trượt 650,000
 8. Kiểm tra cài đạt chế độ điều hòa  650,000
 9. Cài đặt mã Radio (bao gồm tháo lắp)  350,000
 10. Căn chỉnh, cài đạt hệ thống góc đặt tay lái điện  850,000
 11. Cài đặt chế độ nâng gầm (giảm sóc khí – điện) 2,000,000

CÔNG THAY THẾ VẬT TƯ PHỤ TÙNG Ô TÔ

 1. Công thay dầu máy (Bao gồm vệ sinh lọc gió, ktra nước mát, nước rửa kính) 50,000
 2. Công thay lọc dầu 50,000
 3. Công thay dầu máy + lọc dầu 100,000
 4. Thay lọc nhiên liệu  150,000
 5. Thay dầu số MT  150,000
 6. Thay dầu số AT (có rốn xả dầu) 150,000
 7. Thay dầu hộp số AT (phải tháo đáy các te) 300,000
 8. Thay dầu trợ lực 150,000
 9. Thay lọc xăng nhựa lắp ngoài 80,000
 10. Thay lọc xăng sắt lắp ngoài  150,000
 11. Thay lọc xăng (lắp trong bình xăng) 250,000
 12. Thay lọc xăng (phải hạ bình xăng) 450,000
 13. Thay chế hoá khí + chỉnh máy  450,000
 14. Thay lọc gió  50,000
 15. Thay bugi (động cơ 4 máy) 200,000
 16. Thay bugi (động cơ 6 -8 máy) không tháo cổ hút 300,000
 17. Thay bugi (động cơ 6-8 máy ) phải tháo cổ hút  600,000
 18. Thay phớt bugi (bộ) + keo gắn gioăng nắp supap (4 máy chạy chế hòa khí) 250,000
 19. Thay phớt bugi (bộ) + keo gắn gioăng nắp supap (4 máy phun xăng) 350,000
 20. Thay gioăng nắp supáp + keo gắn gioăng (4 máy) 350,000
 21. Thay gioăng nắp supáp + keo gắn gioăng 1 bên (Máy V). Nếu thay cả hai bên tăng thêm 80%. 350,000
 22. Thay gioăng nắp xupáp máy V6 (phải tháo cổ hút)/1 vế 500,000
 23. Kiểm tra, thay dây cao áp  150,000
 24. Thay nước mát 100,000
 25. Thay vai két nước + thông súc 1,000,000
 26. Tháo lắp thay két nước 250,000
 27. Thay bơm nước (một số xe phải tháo dỡ hết phần giàn đầu máy tăng thêm 50% công) 400,000
 28. Thay cánh quạt két nước 100,000
 29. Thay lồng quạt két nước đơn (1bên) 120,000
 30. Thay lồng quạt két nước kép (1bên) 150,000
 31. Thay dây curoa đơn/1 sợi 50,000
 32. Thay dây curoa tổng 200,000
 33. Thay gioăng đáy các te hoặc xử lý chảy dầu đáy các te +keo máy 450,000
 34. Thay gioăng quy lát, mài mặt máy, vệ sinh (4 máy ) 1,200,000
 35. Thay gioăng mặt máy, mài mặt máy 6 máy thẳng hàng  1,500,000
 36. Thay gioăng mặt máy (động cơ turbo hoặc comonrail 6-8 máy) 1,500,000
 37. Thay gioăng mặt máy một bên, mài mặt máy (máy chữ V). Nếu thay cả hai bên tăng thêm công 75%. 1,500,000
 38. Thay mặt máy (mài rà xupáp, thay phớt gíp…) 1,700,000
 39. Căn chỉnh supáp (xu páp chỉnh cơ khí) 600,000
 40. Thay con đội supáp (không tháo cam) 850,000
 41. Thay con đội supáp (phải tháo cam) 1,500,000
 42. Kiểm tra thay cảm biến trục cơ hoặc trục cam, chỉnh máy   450,000
 43. Thay cảm biến nhiệt độ, nước, dầu  150,000
 44. Kiểm tra thay cụm bướm ga + cài đặt bằng máy chuyên dùng 650,000
 45. Kiểm tra thay cảm biến đo gió 250,000
 46. Kiểm tra thay kim phun / 1 cái 450,000
 47. Kiểm tra thay kim phun (1bộ)  600,000
 48. Thay cụm Turbo 600,000
 49. Thay curoa cam, bi tỳ, tỳ tăng cam (4 máy) 550,000
 50. Thay cua roa cam,bi tăng,bi tỳ cam (6 máy V) 750,000
 51. Thay bơm dầu máy (một số xe phải tháo dỡ hết phần giàn đầu máy, tháo đáy các te thì tăng thêm 30% công)  1,000,000
 52. Thay phớt đầu trục cơ, phớt cam,phớt trục cân bằng, phớt bơm dầu (động cơ 4 máy chạy dây cam)  650,000
 53. Thay phớt đầu trục cơ, phớt cam,phớt trục cân bằng, phớt bơm dầu (động cơ 6 máy chạy dây cam) 850,000
 54. Thay phớt đầu trục cơ (động cơ chạy xích cam) 250,000
 55. Thay phớt đuôi trục cơ (Hạ hộp số cơ) 650,000
 56. Thay phớt đuôi trục cơ (Hạ hộp số tự động) 850,000
 57. Thay phớt đuôi trục cơ (Phải cẩu máy) 3,000,000
 58. Thay gioăng cổ xả giáp thân động cơ (loại phức tạp tăng 50%) 150,000
 59. Thay ống xả đoạn giữa (loại có lọc tăng 50%)  150,000
 60. Thay ống xả đoạn cuối (loại hai bầu tăng thêm 50%) 120,000
 61. Thay toàn bộ ống xả  300,000
 62. Thay 01 chân máy (nếu chân máy phức tạp phải tháo nhiều chi tiết tính trên cơ sở thực tế) 200,000
 63. Thay chân máy phụ trước hoặc sau  200,000
 64. Thay giằng đầu máy (giằng Camry 80.000) 150,000
 65. Thay bơm xăng cơ, bơm xăng điện ngoài thùng xăng 350,000
 66. Thay bơm xăng điện trong thùng xăng (không hạ bình xăng) 400,000
 67. Thay bơm xăng điện trong thùng xăng (phải hạ bình xăng)  550,000
 68. Hạ hộp số thay lá côn, bàn ép, bi tê, phớt đuôi trục cơ (động cơ 4 máy ngang  550,000
 69. Hạ hộp số thay lá côn, bàn ép, bi tê, phớt đuôi trục cơ (động cơ 6 máy ngang   850,000
 70. Cẩu máy thay lá côn,bàn ép,bi tê 3,000,000
 71. Hạ hộp số thay lá côn, bàn ép, bi tê, phớt đuôi trục cơ (động cơ 4 máy dọc) 650,000
 72. Tháo lắp hôp số phải hạ giá bệ đỡ máy (XTRAIL……)  1,500,000
 73. Thay xéc măng, bạc biên, baliê, gioăng phớt + căn chỉnh máy (tương đương bằng 80% công đại tu). Riêng các đông cơ chữ V hoặc xe SUV tính công việc này bằng 85% công đại tu cùng loại 3,500,000
 74. Đại tu máy động cơ 4 máy 4,500,000
 75. Đại tu máy động cơ 6 máy 5,500,000
 76. Đại tu máy động cơ 8 máy  6,500,000
 77. Đại tu máy những loại động cơ đặc chủng phức tạp, hiệu xe sang  8,500,000

* Những trường hợp không có trong bảng giá này thì căn cứ vào công việc thực tế hoặc loại tương đương để lập giá công và chi phí cho khách hàng.

CÔNG PHẦN GẦM Ô TÔ

CÔNG BẢO DƯỠNG GẦM Ô TÔ

 1. Hạ hộp số, tháo lắp hộp số kiểm tra,vệ sinh bảo dưỡng (hộp số cơ)  2,500,000
 2. Hạ hộp số, tháo lắp hộp số kiểm tra,vệ sinh, bảo dưỡng (hộp số tự động)  3,500,000
 3. Bảo dưỡng láp ngoài (1bên) 150,000
 4. Tháo lắp, bảo dưỡng đầu tăm béc (láp) + mỡ (LH + RH )/ 1bên  200,000
 5. Tháo lắp, bảo dưỡng láp ngoài + trong (1bên LH hoặc RH)   300,000
 6. Tháo lắp, bảo dưỡng láp trong + mỡ /1c  150,000
 7. BD phanh trước hoặc thay má phanh trước 300,000
 8. BD phanh sau hoặc thay má phanh sau  300,000
 9. Tháo lắp, bảo dưỡng phanh 4 bánh 500,000
 10. Tháo lắp, bảo dưỡng may ơ 4 bánh (đã bao gồm mỡ) 500,000
 11. Tháo lắp, bảo dưỡng phanh + may ơ 4 bánh (bao gồm mỡ)  600,000
 12. Tháo lắp, bảo dưỡng mayơ trước 1 bánh (xe Sedan) + mỡ  200,000
 13. Tháo lắp, bảo dưỡng mayơ trước 1 bánh (xe SUV) + mỡ  250,000
 14. BD may ơ trước hoặc sau xe Coater/1c  400,000
 15. Chỉnh độ chụm bánh xe  200,000
 16. Căn chỉnh góc nghiêng bánh trước (camber)/1bánh  550,000
 17. Căn chỉnh góc nghiêng bánh sau (camber)/1bánh  550,000
 18. Tháo lắp cân bằng động bánh xe R13,R14,R15 (bao gồm cả chì kẹp)/1c  80,000
 19. Tháo lắp cân bằng động bánh xe R116,R117,R18 (bao gồm cả chì kẹp)/1c  100,000
 20. Tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống trục vô lăng lái, căn chỉnh lái  950,000
 21. Tháo lắp, bảo dưỡng thước lái cơ + mỡ+ chỉnh lái  650,000
 22. Tháo lắp, bảo dưỡng, thay phớt thước lái,bót lái trợ lực, chỉnh góc lái  1,200,000
 23. BD căn chỉnh cầu trước   1,000,000
 24. BD căn chỉnh cầu sau  1,200,000
 25. Đại tu cầu trước (bao gồm thay thế chi tiết) 1,500,000
 26. Đại tu cầu sau (bao gồm thay thế chi tiết) 1,500,000

CÔNG THAY THẾ GẦM Ô TÔ

 1. Hạ hộp số, bổ số tháo lắp thay bánh răng (đại tu) 2,200,000
 2. Hạ hộp số, bổ số thay lá côn hộp số tự động (đại tu) 4,500,000
 3. Thay cả cụm hộp số tự động (thay hộp số mới)   1,200,000
 4. Thay 1 số phụ tùng của hộp số tự động (AT) hoặc đại tu không bao gồm vật tư 4,500,000
 5. Thay bi hoặc ruột hộp số cơ 2,200,000
 6. Thay láp ngoài LH (RH ) 250,000
 7. Thay láp trong LH (RH ) 250,000
 8. Thay láp cả bộ (cây trong và ngoài)/1bên 300,000
 9. Thay phớt láp trong (hộp số)  250,000
 10. Thay bi may ơ trước hoặc cụm bi (01 bên) 250,000
 11. Thay bi may ơ sau hoặc cụm bi (01 bên) 250,000
 12. Thay má phanh trước đĩa 200,000
 13. Thay má phanh sau guốc 250,000
 14. Thay cupen phanh trước  300,000
 15. Thay cupen trước, sau, thay dầu xả  300,000
 16. Thay dầu phanh (tháo các bộ phận, xả e, thử và hoàn thiện )  200,000
 17. Thay dầu phanh (không tháo các bộ phận ) 150,000
 18. Thay bầu trợ lực phanh 350,000
 19. Thay tổng phanh 200,000
 20. Thay tổng phanh ABS +cài đặt 500,000
 21. Tháo thay cụm phanh ABS (kiểm tra, kết nối hệ thống bằng máy chuyên dùng) 950,000
 22. Thay ruột tổng phanh, xả e và kiểm tra hoàn thiện  200,000
 23. Thay ty ô phanh, xả e phanh  150,000
 24. Thay dầu côn,xả e 150,000
 25. Thay ruột tổng côn, xả e 200,000
 26. Thay côn dưới hoặc ruột côn dưới  150,000
 27. Thay rôtuyn lái ngoài 1 bên hoặc cao su chụp bụi +chỉnh độ chụm  250,000
 28. Thay rôtuyn lái ngoài (2bên) chỉnh lái +chỉnh độ chụm 400,000
 29. Thay rôtuyn lái trong, chỉnh lái (1bên )+chỉnh độ chụm  350,000
 30. Thay bộ rô tuyn lái trong + ngoài 1vế +chỉnh độ chụm 500,000
 31. Thay rôtuyn cân bằng trước /2 bên   150,000
 32. Thay rôtuyn cân bằng sau /2 bên  150,000
 33. Thay cao su cân bằng trước /2 bên 150,000
 34. Thay cao su cân bằng sau /2 bên 150,000
 35. Thay rôtuyn đứng trên hoặc dưới loại rời / 1quả 200,000
 36. Thay cả bộ rôtuyn đứng loại rời (4q) 600,000
 37. Thay rô tuyn đứng trên,đứng dưới loai liền càng /1 quả 350,000
 38. Thay chữ thập lái trên 350,000
 39. Thay chữ thập lái dưới 350,000
 40. Thay càng chữ A hoặc cao su càng (trường hợp phức tạp thêm công 50%)/1c  350,000
 41. Thay càng A sau /1c  350,000
 42. Thay càng Y dưới hoặc cao su (trường hợp phức tạp tính thêm công 30%)  250,000
 43. Thay giá bắt may ơ trước (sau) 200,000
 44. Kiểm tra thay cảm biến ABS 400,000
 45. Thay bát bèo trước hoặc bi bát bèo/1c 200,000
 46. Thay bát bèo trước hoặc sau mà phải tháo nhiều thiết bị liên quan như; càng, giằng…(1bên ) 400,000
 47. Thay ruột giảm sóc trước (sau) hoặc gia công 1 bên 250,000
 48. Thay ruột giảm sóc phải gia công 250,000
 49. Thay lò xe giảm sóc trước (sau)/1c  200,000
 50. Tháo lắp thay phớt thước lái + căn chỉnh  1,200,000
 51. Thay bộ phớt bót lái + căn chỉnh   1,200,000
 52. Thay phớt hoặc bạc hoặc bảo dưỡng thước lái cơ  850,000
 53. Thay thước lái cơ, căn chỉnh góc lái   650,000
 54. Thay thước lái trợ lực mới, căn chỉnh góc lái  600,000
 55. Thay bơm trợ lực lái (trường hợp phức tạp phải tháo lắp nhiều chi tiết liên quan tăng thêm công 50%) 300,000
 56. Tháo lắp thay phớt bơm trợ lực 400,000
 57. Tháo lắp thay bi trục các đăng trước /1v 200,000
 58. Tháo lắp thay bi trục các đăng sau /1v  200,000
 59. Thay thanh chuyển hướng lái + chỉnh góc lái 350,000
 60. Thay thanh giằng dọc hoặc ngang sau /1thanh  200,000
 61. Thay  cao su giằng dọc sau /1 thanh 200,000
 62. Thay dây đồng hồ công tơ mét hoặc cảm biến CTM  250,000
 63. Thay dây cáp ly hợp  250,000
 64. Thay trục các đăng trước  300,000
 65. Thay trục các đăng sau  400,000
 66. Thay dầu hộp số thường   80,000
 67. Thay dầu hộp số tự động  200,000
 68. Thay dầu cầu/ 1cầu  80,000

GIA CÔNG CƠ KHÍ – CHẾ TẠO 

 1. Láng bàn ép côn 350,000
 2. Láng  bánh đà 350,000
 3. Láng bàn ép + bánh đà  600,000
 4. Láng đĩa phanh (1 đĩa) 200,000
 5. Láng tăm bua (1 chiếc) 220,000
 6. Láng bôn từ lốc lạnh (chưa bao gồm công tháo lắp lốc lạnh) 200,000
 7. Láng cổ góp máy phát, máy đề, mô tơ quạt/1c 200,000
 8. Chế ép 01 cao su (không bao gồm vật tư) 80,000
 9. Chế chân lốc lạnh 550,000
 10. Chế cao su đuôi càng A/1c 350,000
 11. Chế trục bản lề cánh cửa/1c 150,000
 12. Chế bạc cánh cửa/1c 50,000
 13. Chế công bi láp (1 bên)  250,000
 14. Chế bạc cần đi số/1c 100,000
 15. Chế bạc trục cần gạt mưa/1c  200,000
 16. Ép tuy ô lạnh (chưa bao gồm vật tư) 200,000
 17. Ép tuy ô trợ lực (chưa bao gồm vật tư) 200,000
 18. Gia công và ép chế 01 rô tuyn (áp dụng cho các loại rô tuyn) 250.000-450.000
 19. Mài rà mặt máy (không bao gồm công tháo lắp)  500,000
 20. Doa mài xilanh 04 máy (không bao gồm công đại tu máy)  1,000,000
 21. Doa mài xilanh 6-8 máy (không bao gồm công đại tu máy) 1,400,000
 22. Thay xilanh (gồm ép và doa mài) 4 máy (không bao gồm công đại tu máy) 2,200,000
 23. Thay xilanh (gồm ép và doa mài) 6 máy (không bao gồm công đại tu máy)  3,300,000
 24. Mài trục cơ 04 máy (không bao gồm công đại tu máy)  500,000
 25. Mài trục cơ 06 máy (không bao gồm công đại tu máy) 800,000
 26. Thông súc két nước ( Không bao gồm công tháo lắp) 450,000
 27. Hàn két nước ( Không bao gồm công tháo lắp)  350,000
 28. Thông súc dàn lạnh,dàn nóng/1c ( Không bao gồm công tháo lắp)  450,000
 29. Hàn dàn lạnh,dàn nóng/1c (Không bao gồm công tháo lắp)  350,000
 30. Thay vai két nước (gia công thay mới vai bằng đồng hoặc nhôm) 1,200,000
 31. Đánh 01 chìa khóa (bao gồm phôi chìa)   300,000
 32. Gia công, đánh bóng thanh thước lái + thay phớt (sedan)  2,800,000
 33. Gia công, đánh bóng thanh thước lái + thay phớt (SUV + Mini Bus)  3,500,000

* Những hạng mục gia công không có trong bảng giá này thì căn cứ vào thực tế để lập chi phí cho khách hàng.

Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 0917 56 39 27

Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 0389 131 869

Copyright © 2022 GARA AN PHÁT
Contact Me on Zalo
0917563927
Nhận báo giá
Hãy đăng ký nhận thông tin báo giá mới nhất từ chúng tôi
Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập nội dung